Welkom bij JSoft

De specialist voor het tekenen van uw elektrische en sanitaire schema's
met meer dan 25 jaar ervaring

DCElektro
voor het tekenen van grondplannen en het opmaken van eendraadschema's
ook leidingen kunnen getekend worden en opgemeten
legende - materiaalstaat - mogelijk te koppelen met administratieve toepassingen
klik hier voor meer informatie over DCElektro

DCAlarm
voor het tekenen van grondplannen en het toevoegen van alarmcomponenten
ook brandmelding en CCTV
module voor het maken van een symbolenschema vanaf het grondplan
kabelinformatie - afgestemd op INCERT
klik hier voor meer informatie over DCAlarm

DCIndustrie
grondschema - hoofdstroom- en stuurkring-schema - aansluitschema - layout
klik hier voor meer informatie over DCIndustrie

DCSanitair
grondplan - symbolenschema - isometrisch tekenen
inplanten van sanitair en verwarming
tekenen en opmeten van buisleidingen
klik hier voor meer informatie over DCSanitair

DCVentilatie
grondplan - Ventilatievoorstel - Uitvoeringsplan
inplanten van ventilatiecomponenten + opmaken legende
tekenen en opmeten van buisleidingen