Inschrijven voor updateabonnement

Vul de onderstaande vakken in,
selecteer de module die u gebruikt en klik tenslotte op de toets om te verzenden.

 naam:

 adres:

 postcode:         gemeente: 

BTW nummer:

E-mail:

wenst in te schrijven voor een updateabonnement voor:

  

                   

 

Voorwerp van het abonnement
 
1. JSoft verbindt er zich toe de updates ter beschikking te stellen van de abonnee.
De abonnee krijgt een account zodat hij via de website (www.jsoft.be) de updates kan raadplegen en de recentste programma-aanpassingen van JSoft kan downloaden.
(Indien de abonnee niet over een internetaansluiting beschikt kan deze 1 maal per jaar gratis zijn DCElektro-CD ruilen voor een recentere versie.)
2. De abonnee krijgt gratis telefonische ondersteuning tijdens de kantooruren.
3. De abonnee kan via fax of e-mail (jerry@jsoft.be) vragen sturen waarop JSoft indien mogelijk binnen de 24 uur een antwoord zal verstrekken
 4. Bij interventies van JSoft ter plaatse bij de abonnee of via Internet, geniet de abonnee van een korting van 20% op verplaatsingsonkosten en werkuren.
 5. De abonnee krijgt twee(2) interventies via internet gratis. (normaal € 30 per begonnen half uur)
 6. De abonnee kan suggesties doen voor de verdere uitbouw van de JSoft-modules.
 
Prijs  
 
          1. updateabonnement: 165€ per jaar. (199,65€ incl. BTW)
 
 
Duur – beëindiging
 
Het abonnement gaat in op heden en wordt gesloten voor de periode van één jaar. Het abonnement wordt telkens met 1 jaar stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging drie maand voor het eind van de periode.
 
 
Bijzondere voorwaarden
 
JSoft maakt de updates zo veilig mogelijk. Niettemin blijft de abonnee zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn gegevens.
 
De algemene verkoopsvoorwaarden van JSoft zijn integraal van toepassing op dit abonnement.
De abonnee verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 
De prijs van het abonnement is € 199,65 (€ 165+21%BTW)per module.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekening BE54 3850 0835 5197.